• Logo
  • DAIPHAT CARE - BỆNH VIỆN MÁY CHIẾU
  • Tiếng việtEnglish

    Hỗ trợ 24/7:
    028 38 410 368 (nhấn line 107)
 
Bóng Đèn Nec LT57LP Bóng Đèn Nec LT57LP

Giá: 7,000,000 VNĐ

Bóng Đèn Nec LT35LP Bóng Đèn Nec LT35LP

Giá: 5,400,000 VNĐ

Bóng Đèn Nec LT30LP Bóng Đèn Nec LT30LP

Giá: 5,400,000 VNĐ

Bóng Đèn Nec MT60LPS Bóng Đèn Nec MT60LPS

Giá: 7,500,000 VNĐ

Bóng Đèn Nec LH01LP Bóng Đèn Nec LH01LP

Giá: 5,500,000 VNĐ

Bóng Đèn Nec GT95LP Bóng Đèn Nec GT95LP

Giá: 7,000,000 VNĐ

Bóng Đèn Nec GT60LP Bóng Đèn Nec GT60LP

Giá: 7,500,000 VNĐ

Bóng Đèn Nec GT60LPS Bóng Đèn Nec GT60LPS

Giá: 7,400,000 VNĐ

Bóng Đèn Nec GT50LP Bóng Đèn Nec GT50LP

Giá: 7,500,000 VNĐ

Bóng Đèn Nec DT01LP Bóng Đèn Nec DT01LP

Giá: 7,400,000 VNĐ